Interesujące fakty

Wojna rosyjsko-polska była wynikiem klęski Niemiec w I wojnie światowej, polskiego nacjonalizmu po odzyskaniu niepodległego państwa polskiego oraz dążenia bolszewików do rozszerzenia zdobyczy zdobytych podczas rosyjskiej wojny domowej na Europę Środkową. Po decydującym zwycięstwie Polski ustalono granicę rosyjsko-polską, która trwała do 1939 r.

M. Y. Myagkov otworzył dyskusję okrągłego stołu na temat wojny polsko-sowieckiej 1919-1921. Podkreślił, że proponowana nazwa wojny jest bardziej trafna niż nazwa radziecko-polska. Uważa tak wielu historyków, opierając się na fakcie, że to Polska rozpoczęła wojnę. Okrągły stół odbył się w przeddzień “Cudu nad Wisłą” lub inaczej mówiąc “Bitwy Warszawskiej”, jak są one znane w Polsce.

Polska uzyskała niepodległość po I wojnie światowej i rewolucji rosyjskiej. Najważniejsza jej część, Królestwo Polskie, przez ponad sto lat była częścią Rosji i cieszyła się autonomią administracyjną. Po rewolucji lutowej w 1917 r. Rząd Tymczasowy był skłonny przyznać Polsce niepodległość i określić równe granice między państwami wzdłuż linii etnicznych. Linia ta była kontynuowana przez Lenina, a kraj uzyskał niepodległość od bolszewików. Podczas I wojny światowej Niemcy najechały na terytorium Królestwa Polskiego.

Niepodległość Polski została ogłoszona w Warszawie w dniu kapitulacji Niemiec, ale potężne wojska niemieckie kontrolowały zachodnią część dawnego Imperium Rosyjskiego. Józef Pisudski, pełniący obowiązki prezydenta Polski i naczelny dowódca formującej się armii polskiej, postanowił nie powstrzymywać wojsk niemieckich przed ucieczką z Rosji, jeśli będą one szły przez Prusy Wschodnie.

12 października 1920 r. w Rydze podpisano zawieszenie broni, a sześć dni później zakończono działania wojenne. 18 marca 1921 roku podpisano traktat ryski, większość Ukrainy pozostała republiką radziecką, chociaż duże części Białorusi (Biełoruś) i Ukrainy zostały scedowane na rzecz Polski. Wilno, które po zakończeniu I wojny światowej wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk, pozostało kwestią sporną. Liga Narodów podpisała częściowe zawieszenie broni, które dawało Litwie kontrolę nad Wilnem i wzywało do rozmów w celu rozwiązania wszystkich nierozstrzygniętych sporów granicznych.

Jednak już kilka dni po podpisaniu porozumienia wojska polskie wypędziły wojska litewskie z tego regionu, ogłosiły niepodległość nowego państwa Litwy Środkowej i utworzyły w Wilnie rząd. Wilno i jego okolice zostały zaanektowane przez Polskę w 1922 r., ale Litwa nigdy tego nie uznała. Do 1938 r. Polska i Litwa pozostawały w stanie zamrożonej wojny.